نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 177265    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۲/۲۳  ساعت ۱۲ : ۸
مشروح/

آئین نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد

* بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى حداکثر تا 28 اردیبهشت پرداخت می شود * در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری تعیین شده است * چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد
معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس این قانون حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه جاری پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند اقدامات لازم را برای تطبیق کارمندان خود با قانون مزبور و اجرای دستورالعملهای پیوست و صدور احکام کارگزینی آنان از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم 1/1/1388 ) معمول و لیست حقوق و مزایا و سایر اطلاعات لازم را حداکثر تا تاریخ 25/2/1388 به خزانه داری کل کشور ارسال نمایند تا حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان حداکثر تا تاریخ 28/2/1388 بر این اساس پرداخت شود.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را به شرح زیر تصویب نمود:


فصل یکم: جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

1- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول شماره یک برای اجرا از 1/1/1388 به شرح ذیل تعیین می شود:
تبصره: امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب (1.1) محاسبه می شود.
2- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ( مدیران حرفه ای) متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعیین می شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (2) دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل 50 درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و حداکثر 20 درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند.
3- امتیاز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی بر اساس جدول شماره سه تعیین می شود.

4- ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1/1/1388 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون، از امتیازات جدول شماره 4 بهره مند می شوند.

تبصره: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 25 درصد از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 1500 امتیاز تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1/1/1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند و یا از تسهیلات ایثارگری موجود در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند نشده اند، بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می شود، در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

5- به استناد بند ( 2) ماده (68 ) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - دارندگان نشان عالی 800 امتیاز

ب- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 1 650 امتیاز

ج- دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 2 500 امتیاز

د-دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه 3 400 امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز ( 800 امتیاز) بلامانع است.

6- تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد.

7- مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

8- کمک هزینه های فوت و ازدواج بر اساس مقررات موجود و بر مبنای حکم کارگزینی کارمند در پایان سال 1387 پرداخت می شود.

9- کارمندانی که در سال 1388 حائز شرایط استفاده از موارد مندرج در بندهای 6 ، 7 و 8 شوند، همانند کارمندان مشابه در سال 1387 با آنان رفتار خواهد شد.

10- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون به خارج از کشور، مفاد تصویب نامه شماره 27395/ت 14587 ه مو ت 24/5/1375 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن برای اجرا ملاک عمل می باشد.

11- تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

12- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به ترتیب 810 و 210 امتیاز به ازای هر اولاد، حداکثر تا سه اولاد قابل محاسبه می شود.

هیئت دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 1، 2 ، 3 ، 4، 7  و 9 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول فوق را تصویب نمود.

(فصل دوم )

نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری

تطبیق با جدول حق شغل:

1- چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند، متعاقبا اعلام می گردد.

2- تطبیق کارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات جدول شماره یک برخوردار می شوند:

الف- از گروه (1) تا گروه (5) معادل امتیازات طبقه (1) جدول شماره 1

ب- از گروه (6) تا گروه (20) به ترتیب معادل امتیازات طبقات (2) تا (16) جدول شماره 1

3-تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتیاز حق شغل کارمندانی که از ابتدای سال1388 در دستگاههای مشمول اشتغال می یابند، موقتا با توجه به مدرک تحصیلی، مطابق جدول شماره (5) در یکی از طبقات جدول حق شغل ( جدول شماره 1) قرار می گیرند.

جدول شماره (5)

طبقات جدول

تحصیلات

طبقه یک

دیپلم و پایین تر

طبقه سه

کاردانی (فوق دیپلم)

طبقه چهار

کارشناسی(لیسانس)

طبقه پنج

کارشناسی ارشد(فوق لیسانس)

طبقه شش

دکتری


تبصره- مشمولین طبقه (1) و (3) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتی به ازای هر (5) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولین سایر طبقات جدول مذکور به ازای هر (4) سال تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقا می یابند. سوابق دولتی غیر مربوط برای ارتقا به هر طبقه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:

الف: کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169 ت/25703  ه مورخ 23/5/1381 ،  2552 / ت 29933 ه مورخ 26/1/1383 ، 2774/ ت30397 ه مورخ 29/1/1383 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.

ب: کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیئت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی ، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.

ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدوا در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.

د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.

ه: کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند). سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان یک دوم قابل محاسبه خواهد بود.

5- امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفهای) به شرح جدول شماره 6 و بر اساس جدول شماره 2 و با توجه به سطح مدیریت تعیین می شود.

جدول شماره 6

عناوین مدیریت و سرپرستی

معاون اداره و همتراز

رئیس اداره و همتراز

معاون مدیر کل و همتراز

مدیر کل و همتراز

معاون موسسه و همتراز

ردیف مربوط

5

4

3

2

1


تبصره: موارد همترازی باید به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسد. در مواردی که قبلا تایید لازم اخذ شده باشد کماکان ملاک عمل برای تعیین امتیاز فوق العاده مدیریت می باشد.

6- به منظور تطبیق وضع کارمندان دستگاههای اجرایی با جدول حق شاغل، مدارک تحصیلی کارمندان (مدارک علمی و دارای ارزش استخدامی) برای تعیین امتیاز تحصیلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره های آموزشی و مهارتها و تواناییهای فردی ملاک عمل قرار گرفته و متناسب با ردیف های جدول شماره 3 بر اساس جدول شماره 7 معین می شود.

جدول شماره 7

مقطع تحصیلی

ردیف جدول شماره 3

دیپلم

1

فوق دیپلم

2

لیسانس

3

فوق لیسانس و دکترای حرفه ای

4

دکترای تخصصی ph.D

5


 تبصره: به ازای هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی یک درصد و در مشاغل مدیریتی دو درصد به ترتیب حداکثر 10 درصد و 20 درصد از مجموع سقف امتیازات شاغل موضوع ماده (66) قانون به امتیازات حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از 20 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید.

افرادی که در طول سال جاری از یکی از فوق العاده های موضوع بندهای (2) و (6) این دستورالعمل بهره مند باشند در صورتی که در سال جاری فاقد شرایط قانونی برخوردار از فوق العاده های مذکور گردند، به همان نسبت از حکم کارگزینی آنها کسر می گردد و در صورتی که مجددا در سال جاری حائز شرایط مربوط گردند معادل مبالغ کسر شده از این بابت برای مدت پس از احراز شرایط با آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: دوره های آموزشی که برای آنها امتیاز حق شاغل منظور می شود ملاک محاسبه برای اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و تخصصی -پژوهشی نخواهد بود.

تبصره 3: حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند (30) سال است. حق شاغل کارمندان نباید از 75 درصد حق شغل وی تجاوز نماید.

7- امتیاز حق شاغل کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاههای اجرایی اشتغال یافته اند به شرح جدول شماره 8 تعیین می شود.

جدول شماره 8

مدرک تحصیلی

امتیاز تحصیلات

امتیاز دوره های آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و تواناییها

امتیاز سنوات خدمت در هر سال

امتیاز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

پایین تر از دیپلم

1100

به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب،نیم امتیاز(حداکثر 500امتیاز)

200

10

  8


8- حقوق و مزایای کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و تعیین می شود:

(مرحله اول)

الف: در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت کارمندان بر اساس این دستورالعمل تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ( ضریب 500 ریال) محاسبه می شود.

ب:در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نموده اند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ( سال 1387 کارمند ) به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری) به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور می شود

(مرحله دوم)

الف: برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، کل امتیازات مکتسبه کارمند ( در ردیف الف مرحله اول) با ضریب مصوب دولت برای سال 1388 با ( ضریب 600 ریال ) محاسبه شده و سپس میزان تفاوت تطبیق موضوع بند " ب" و سایر پرداختی هایی که به موجب این دستورالعمل به کارمند تعلق می گیرد ( نظیر عایله مندی و اولاد، سختی کار و ... ) به آن افزوده می شود.


ب: در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند " الف" مرحله دوم ( 600× ( حق شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت ) به علاوه تفاوت تطبیق هر یک از کارمندان نسبت به دریافتی قبلی( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری در سال 1387 ) آنان کمتر از 15 درصد افزایش داشته باشد به استثناء جز "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تا 15 درصد افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود.


ج: در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت، فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، نسبت به دریافتی قبلی ( حقوق و فوق العاده های مشمول کسور، بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1387 ) کمتر از یک میلیون ریال افزایش داشته باشد این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع بند " ب" افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار نمی شوند ششصد هزار ریال خواهد بود.


9: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف افزایش مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب و استفاده از آن موکول به تعیین تفصیلی مشاغل و ارائه توجیهات مربوط دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا توسعه مدیریت خواهد بود.
دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط و موارد خاص نسبت به افزایش امتیازات شغل، شاغل و فوق العاده مدیریت آن دستگاه، با ارائه پیشنهاد لازم به همراه ذکر دلایل و مستندات توجیهی، در چارچوب امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایشهای پیش بینی شده موضوع جزء " ب" بند (11) قانون بودجه سال 1388 برای طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام نمایند.


10- تعیین و برقراری فوق العاده های بندهای 5 ، 6 و 10 ماده (68) و فوق العاده بهره وری غیر مستمر موضوع ماده (69) با رعایت مفاد قانون فوق موکول به ارائه پیشنهاد لازم به معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.


11: تا تعیین تفیصیلی مشاغل اختصاصی و عمومی هر یک از دستگاههای اجرایی و ابلاغ دستورالعمل نحوه تطبیق هر یک از مشاغل عمومی و اختصاصی هر دستگاه به یکی از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (8) فوق، جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارکنان با جداول یاد شده بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد عمل خواهد بود.


12- آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکورو از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به میزان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد.
د
ر صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال1387 کسر می شود. حداکثر تا 20 درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف 50 درصد مذکور دربند یاد شده استفاده نمایند.


اضافه کار و حق التدریس سایر کارکنان وزارت مذکور نبایستی از 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر فرد تجاوز نماید.


13: به منظور تطبیق وضعیت کارمندان با این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

الف: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه و یا سایر عناوین مشابه

ب: بالاترین مسئول پرسنلی دستگاه

ج: بالاترین مسئول طبقه بندی مشاغل دستگاه

د: بالاترین مسئول تشکیلات و بودجه دستگاه

ه- نماینده واحد استانی بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

:کلیدواژه ها
نظرات ارسال شده
افشين ملكي
باسلام حالاكه شانزده ماه ازاجراي اين قانون ميگذردپس كي قراراست كسري واختلاف حقوق مستخدمين 87 به بعد جبران شود؟
145
27
ح.ر
باعرض سلام موضوع زير الان 7 ماه است که از سوي کارمندان مطرح مي شود ولي کسي پاسخ گو نيست( حقوق مستخدمين سالهاي88 به بعدتفاوت چشمگيري نسبت به حقوق مستخدمين سالهاي قبل دارد )لطفا رسيدگي شود با تشکر
54
9
محمود رضا عمادي
با سلام
من کارمند بنياد ... بوده ام که قانون مديريت خدمات کشوري در انجا فعلا اقدام نشده و طبق روال قبل احکام کارگزيني صادر مي شود و من با گروه 18 و 15 سال يابقه خدمت و تحصيلات ليسانس مبلغ 6000000 ريال در ماه حقوق دريافت مي کردم . در بهمن 88 مامور به خدمت به يک وزارت خانه شده ام که قاون مديريت خدمات کشوري در آن لحاظ شده است و لي در زمان انتقال و صدور حکم کارگزيني ( رسمي ) حقوق من 100000 ريال کاهش پيدا کرد و کسي هم جوابگو نيست و به اداره قبلي هم تا يک سال نمي توانم برگردم . تکليف چيست ؟ خواهشمند است راهنمائي بفرمائيد .
40
8
ح ج
کساني که در سال 88 استخدام شده اند حقوق بسيار پاييني نسبت به پرسنلي که قبل از اين سال پيماني شده اند دارند حال چندي از پرسنل دانشگاه ما از 5 تا 15 سال سابقه کار با قرارداد کار معين داشته اند که سوابق انها قابل لحاظ مي باشد ودر سال88 استخدام پيماني شده اند حقوق شان با توجه به قانون خدمات کشوري بسيار پايين شده است ايا تفاوت تطبيق براي اين افراد قابل لحاظ است يانه خواهشمند است توضيح دهيد تا حق اين افراد ضايع نگردد-کارگزيني
134
11
م.ع
باعرض سلام
حقوق مستخدمين سالهاي88 به بعدتفاوت چشمگيري نسبت به حقوق مستخدمين سالهاي قبل دارد.ايا ايين نامه هاي اجرايي براي رفع اين مشکل در دست تهيه است؟
165
5
مصطفي فهيمي
آياکسانيکه سه ماه به بالا درجبهه بودن شامل بندوجدول شماره4خدمات دولتي مي باشند
53
6
محمد محمدي
چرا بقيه آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري تهيه و ابلاغ نمي شود؟ تفاوت بسيار زيادي بين مستخدمين سال88 و مستخدمين 87 به قبل است !!!!!
172
1
لعيا ميزبان
با سلام و احترام
لطفا در خصوص چگونگي بهره مندي از مزاياي مدارك تحصيلي با ارزش استخدامي (معادل ارشد)همچون قبل تاكيد فرمائيد تا حق اين كاركنان از بين نرود
49
6
رامين داراب پور
باسلم ودعاي خير
اي کاش اين مزايا به طور اتوماتيک وبا تاييدفرمانده اقدام مي شد
8
0
معصومه طراح
با اهداءسلام و تحيات
نظر به اينکه سوالات و ابهامات مطروحه نسبت به قانون مبحوث عنه در اذهان اکثر مشمولين قانون فوق ميباشد خواهشمند هست پاسخها را براي
کليه ي کاربران به نمايش بگذاريد.
15
2
علي اوجاقي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
68
4
رسول سياه کمري
با سلام در خصوص چگونگي محاسبه گروه ارفاقي بسيج در قانون خدمات کشوري توضيح دهيد.
84
16
علي توکلي
با سلام
لطفاً در مورد ايين نامه نحوه نقل و انتقال کارمندان پيماني به سازمانهاي ديگر راهنمايي بفرمائيد.
41
11
عادل آگاه
1-در اين قانون توجهي به وضعيت همترازان هيات علمي نشده است 2- در خصوص مديراني كه در آينده ممكن است در پست مديريتي خود نباشند پيش بيني نشده است چون اگر امتياز مديريت آنها حذف شود نسبت به سال قبل حقوق كمتري دريافت مي كنند اين مورد در اداره ما پيش آمده است
27
7
رسول سياه کمري
با سلام
چرا در قانون خدمات کشوري به گروه ارفاقي بسيج توجهي نشده است ؟در صورت امکان اگر گروه اعطا ميشود راهنمايي بفرمائيد.
با تشکر
65
11
علي زمانيان
با سلام متاسفانه همه ساله ما کارکنان شيفتي با ناعدالتي روبرو هستيم .ضعف قانون در مورد شيفتهاي شب،تعطيلات رسمي وغير رسمي و جديدأ ماه رمضان، موجب دلسردي ما کارکنان دولت شده است .دقيقا 182 ساعت در ماه کار کرده،اين درحالي است که کارکنان اداري درماه رمضان 120 ساعت ودرماه فروردين130 ساعت کار کرده و در ماههاي ديگر تعطيلات از ساعت کاري آنها کم ميشود.خواهشمند است بررسي نماييد.
30
6
محمد علي اوچي
با سلام
من کارمند رسمي دانشکده پزشکي (همتراز هيات علمي) دانشگاه علوم پزشکي تبريز هستم. در سال قبل 150 هزار تومان به دليل رتبه اول کنکور کارشناسي ارشدم فوق العاده ويژه نخبگي دريافت مي کردم که از ابتداي سال 1388 و پس از اجراي قانون مديريت خدمات اداري حذف شده و حقوق من حتي از سال قبل هم 30 هزار تومان کمتر شده است که اين امر باعث بروز مشکلات مالي براي من و خانواده ام شده است. در مورد سرنوشت "تصويب نامه شماره 17814/ت 30987هـ مورخ 12/7/1383 هيات وزيران موضوع آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه" در دانشگاه کسي به من جوابي نداد. ضمناً در قانون مديريت خدمات اداري هيچ تفاوتي بين يک همتراز هيات علمي و يک کارشناس وجود ندارد؟ لطفاً به اين دو سوال جواب دهيد.
48
8
جمالي
سلام. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده موضوع فوق العاده نخبگي مصوبه سال 83 هيات وزيران با آمدن قانون خدمات کشوري منتفي است!! اين يک امتياز هم که ما نخبگان داشتيم از بين رفت!! لطفا رسيدگي کنيد. ممنون
9
5
يزداني آراني حسن
باسلام : اينجانب با بيش از 28سال سابقه تابع صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي در طول خدمت باستناد ايين نامه تنظيم حقوق ودستمزد مشمول كسور بيمه بوده ام بااجراي قانون مديريت خدمات و عدم توجه به مادتين 101و102 كه كليه كاركنان را تابع قانون تامين اجتماعي دانسته اقدام به عدم كسر حق بيمه از اضافه كار نموده كه موجب كاهش دريافتي من در زمان بازنشستگي خواهد گردديد در اين ميان تامين اجتماعي سود خواهد برد وكاركنان دولت كه با مكانيزم فوق حق بيمه پرداخت نموده اند ضرر خواهند كرد خواهشمند است دستور رسيدگي وپاسخ صادر گردد ( يكي از چند هزار نفركاركنان شركت / سازمان شيلات ايران)
24
2
فرشيد همتي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟
]چرا سازمان حفاظت محيط زيست به اين قانون عمل نمي کند؟
18
3
مهين خشوعي
اينجانبه در تاريخ1/5/88 با 30سال خدمت (خدمات كشوري) بازنشسته ميشوم بمن گفته اند كه اضافه كاري جزء پاداش سنوات محاسبه نمي شود در حاليكه طي اين 30سال اضافه كاري شامل كسر ماليات بوده حالا چطور بعد از اين همه سال خدمت اضافه كاري شامل پاداش سنوات نشود خواهشمند است هر چه سريعتر جواب مرا بدهيد
43
11
بارانزهي
با تشكراز سايت دولت.خواهشمنداست در خصوص 2مورد اينجانب را راهنمايي فرماييد .1.ايا در خصوص حق سرپرستي تمهيدي در قانون مديريت خدمات كشوري انديشده شده و به دستگاههاي مزبور ابلاغ شده2.در خصوص افرادي كه مدارك غير مرتبط با رشته شغلي شان دارند چكا ر بايد بكنند ايا بايد طبق قانون قانون قبلي حقوق ومزايا مدرك پايين را دريافت كنند خواهشمنداست راهنمايي بفرماييد.
29
2
مهران حيدري
آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟
17
2
رضا منتظري
با عرض سلام وخسته نباشيد.
خواهشمند است نسبت به تعيين تكليف كارمندان قراردادي ادارات وسازمانها كه حداقل 30% كاركنان هر اداره اي را تشكيل مي دهند نظر مساعدي نماييد.
24
0
محمد رضا زينلي
:: موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
6
1
علي حسيني
بسمه تعالي

قابل توجه رياست محترم جمهوري و همکاران محترم پزشک عمومي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين نظام
مديريت خدمات کشوري تير خلاص به جامعه پزشکان
سلام
چندي است آئين نامه اجرايي لايحه مديريت خدمات کشوري ابلاغ گرديده که با خواندن آن به دلايل زير مشخص مي شود که تير خلاصي به جامعه پزشکي خصوصا پزشکان عمومي است و کاملا مغرضانه تدوين و بغض نسبت به پزشکان عمومي در آن مشهود است:
1. در همه جا مدرک دکتراي حرفه اي با 300واحد دانشگاهي عليرغم همه مسئوليت ها و حساسيت ها و استرس ها معادل فوق ليسانس با حداکثر180واحد دانشگاهي درنظر گرفته شده است؟ که هم از نظر مالي و هم از نظر اجتماعي نابودي تاريخي پزشکي عمومي است.
2. اختلاف امتياز مدرک ديپلم با دکتراي پزشکي هزار امتياز است. اگر فردي بعد از ديپلم يا فوق ديپلم به استخدام دولت در آيد مي تواند در طول 7سال با توجه به سابقه و کسب رتبه و کسب ديگر مزايا که به هر حال به کارمند مي رسد امتيازات خود را به بيش از يک پزشک برساند پس کسي که همزمان به جاي تحصيلات به دنبال استخدام رفته نه تنها نباخته است بلکه بعد از استخدام آن پزشک در مقايسه با آن پزشک از مزاياي به مراتب بالاتري برخوردار شده و همچنين از 7سال سابقه کاري و 7سال بازنشستگي زودتر ، بيشتر برخوردار شده جدا از اينکه در زماني که ديگري بدون حقوق و مزايا درس مي خوانده او از حقوق و مزايا برخوردار بوده است. پس درس خواندن در اين قانون شده ضرر مطلق.
3. امتياز عضو هيئت مديره شرکت دولتي بودن يا مدير يک اداره بودن به بيش از 6000امتياز مي رسد و با توجه به اختلاف هزار امتيازي ديپلم با دکتراي پزشکي ارزش عضو هيئت مديره شرکت دولتي بودن يا مدير يک اداره بودن 6 برابر مدرک دکتراي پزشکي ارزش دارد؟؟؟؟؟؟
4. عليرغم اينکه هيچ ماده اي از قانون اجرايي نشده يک سال قبل از اجرا دستور داده شد فوق العاده محروميت از مطب پزشکان از حقوق حذف شود که بعضي ادارات از بودجه خود دادند و برخي قطع نمودند. اين مقدمه اي است که حقوق پزشک رسما پائين بيايد و در زمان اجرا هر چقدر به پزشکان حقوق داده شد به عنوان افزايش حقوق اعلام شود در حاليکه در مقايسه با زماني که فوق العاده محروميت مطب مي گرقتند و با در نظر گرفتن تورم حقوق پزشکان کاهش خواهد يافت. در ثاني بايد پرسيد کدام قسمت از قانون مديريت خدمات کشوري اجرا شده بود که در ابتدا عجولانه فوق العاده مطب حذف شد؟؟؟ اينجاست که مي گويم بغض نسبت به پزشکان در کار بوده است.
5. عليرغم اينکه قرار بود اين قانون طوري باشد که در دستگاههاي مختلف حقوق يک فرد با مدرک و کار مشابه يکي باشد ولي در ابتداي کار در جايي که مجبور شده اند ضريب 1.1براي رسته هاي بهداشت و درمان بگذارند رسته هاي بهداشت و درمان غير وزارت بهداشت را استثنا نموده اند و از همينک هدف اصلي قانون را باطل نموده و همچنين نوعي جدايي بين اين نيروهاي پزشکي و عدم همراهي و درک متقابل را پايه گذاري نموده اند. اين سنتي است که چند سال است باب شده که رسته هاي بهداشت و درمان وزارت بهداشت را ازبقيه رسته هاي بهداشت و درمان ارگانهاي ديگر با کار دقيقا مشابه جدا مي کنند.
6. در اين قانون از فوق العاده مطب و..... خبري نيست. البته هست ولي از حکم حذف شده و به اختيار ادارات و در صورت داشتن اعتبار است که اولا ادارا از اعتبار خود نمي دهند و ثانيا در بازنشستگي و ... بي اثر مي شود. پس خيلي ظريف حذف شده.
7. در اين قانون عليرغم همه تحصيلات شما و.... در ابتداي خدمت و يا بعد از سالها شمارا به عنوان کارمند ساده مبتدي و..... در نظر مي گيرند و حاضر نيستند به شما عنوان و مزاياي کارشناس ارشد يا خبره يا زبده بدهند. آنجاست که شما مي بينيد زماني که شما شبانه روزي بدون هيچ حقوق و مزايايي درس مي خوانديد آن دوست فوق ديپلم کارشناس ارشد و خبره و... شده و مزايايش را مي گرفته و شما کارمند ساده ايد.
8. زماني که قانون اجرا شد لطفا حقوق و مزاياي خود را در زماني که فوق العاده مطب مي گرفتيد در نظر بگيريد و ميزان تورم را به حقوق اضافه کنيد مطمئن باشيد باخته ايد.
9. باور بفرمائيد آدم بدبيني نيستم ولي اگر ببينيم قبل از تدوين هر آئين نامه اي ابتدا دستور حذف فوق العاده مطب داده شد و در انتها مدرک پزشک عمومي معادل فوق ليسانس شد و حتي پاداش ها و مرخصي مناطق محروم حذف شد و فعلا هم سختي کار و حق جذب مناطق محروم و ... در نظر گرفته شده بسيار پائين تر از مبالغي است که قبلا پرداخت مي شده مي فهميم که تدوين کننده هاي آئين نامه جدا از کينه داشتن نسبت به پزشکان پشت ميز نشيناني هستند که يا مديران رده بالا هستند يا اميدوار به بدست آوردن پست هاي بالا چرا که هر چقدر توي سر پزشکان و کارکنان مناطق محروم و يا داراي سختي کار زده اند ده ها برابر امتياز براي پست هاي مديرکلي و عضو هيئت مديره شرکت هاي دولتي بودن قائل شده اند که يک نوع پست رفت در اين جهان امروزي و توجه نکردن به تخصص و علم و بها دادن به روابط اداري و .... مي باشد. آيا مي دانيد اگر يک پارتي داشته باشيد چقدر راحت عضو هيئت مديره شرکت دولتي مي شويد و شايد سالي يک بار همه جلسه نرويد و يا معاون مديرکل بشويد حالا مدرک و تحصيلات داشته باشيد يا نه؟ پس چرا عمر خود را در دانشگاه بگذرانيد؟؟
10. همکاران محترم پزشک: من از زمان فارغ التحصيلي و شروع به کار در دستگاه دولتي هميشه آرزو داشته ام مجبور نبودم دو سه جا کار کنم تا فرصتي براي مطالعه و بروز رساني معلومات پزشکي ام داشته باشم و يا اينقدر درآمد داشتم تا بتوانم با خيال راحت يک کتاب رفرنس مانند هاريسون و ..... را بگيرم و بخوانم ولي با اين سيستم امکان ندارد و اين مشکلي است که مطمئنا شما داريد و ضرر آن را در نهايت جامعه مي برد. از شما ميخواهم اين مطالب را به گوش ديگر همکاران برسانيد.
11. از همکاران محترم پزشک و نمايندگان محترم مجلس مي خواهم که پزشکي اين مملکت را از تحقير و توهين و بالطبع سلامتي جامعه را دريابند و از نظام پزشکي هيچ نمي خواهيم چرا که اگر بخواهند کاري هم بکنند نمي توانند ما را درک کننند و از نظر آنها ما پزشکان عمومي فقط منبع درآمد سازمان هستيم.
منتظر نظرات شما
42
12
مهران حسين زاده
مسئولين محترم تكليف اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در شهرداري ها مشخص نشده از طرفي براي شهرداري ضريبي مشخص نكرده اند مگر كاركنان شهرداريها كارمند نيستند ، زحمت نمي كشند چرا به فكرشان نيستيد لطفا اگر اقدامي كرده ايد اطلاع رساني كنيد حداقل دل گرم باشيم
41
4
آريا رضائي
با سلام با اجراي ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوريي در خصوص نحوه برخوردبا اخذ رشوه در دستگاهاي اجرائي تکليف آيين نامه پيشگيري ومبارزه با رشوه در دستگاهاي اجرايي مصوبه شماره (73377/ت530374-22/12/1383)هيات وزيران و پرداخت فوق العاده ويژه مصوبه مذکور به جه صورت خواهد شد؟آيا مصوبه مذکور کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند؟
10
6
علي ورقاني
تکليف بقيه قانون خدمات کشوري چيست؟
بخصوص قسمت مرتبط با خصوصي سازي و وضعيت کارمندان(مثلا ماده 21)
12
2
جواد محمدي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
24
4
م-ع
سلام عليكم رياست محترم جمهور
قانون خدمات كشوري رادربانك ملي ايران نميخواهنداجرائي نمايند
خواهشمنداست دستورفرمائيدرسيدگي گردد
15
0
محمدجسين پدرپور
عالي
6
8
زهرا خزاعي
با سلام
نمي دانم در حاليکه قرار است حقوق ارديبهشت ماه کارکنان بر اساس قانون خدمات کشوري پرداخت شود . چرا آيين نامه آن به طور دقيق درج نشده .مثلا ماده 1 فصل يکم فاقد جدول شماره يک است.
آيا اين جز اين است که دستگاهها براي اجرا ملزم باشند کارکنان سازمان مديريت منحل شده را دعوت نمايند تا در ازاي دريافت پاداشي غير قانوني راه اجرا را براي دستگاهها توضيح دهند!
با عرض معذرت در طول آيين نامه موارد مشابه و مبهم بسيار است که باعث ارسال اين يادداشت شده است
زهرا خزاعي
کارشناس اداري و مالي با 38 سال سابقه خدمت
44
12
نظرات ارسال شده
افشين ملكي
باسلام حالاكه شانزده ماه ازاجراي اين قانون ميگذردپس كي قراراست كسري واختلاف حقوق مستخدمين 87 به بعد جبران شود؟
145
27
ح.ر
باعرض سلام موضوع زير الان 7 ماه است که از سوي کارمندان مطرح مي شود ولي کسي پاسخ گو نيست( حقوق مستخدمين سالهاي88 به بعدتفاوت چشمگيري نسبت به حقوق مستخدمين سالهاي قبل دارد )لطفا رسيدگي شود با تشکر
54
9
محمود رضا عمادي
با سلام
من کارمند بنياد ... بوده ام که قانون مديريت خدمات کشوري در انجا فعلا اقدام نشده و طبق روال قبل احکام کارگزيني صادر مي شود و من با گروه 18 و 15 سال يابقه خدمت و تحصيلات ليسانس مبلغ 6000000 ريال در ماه حقوق دريافت مي کردم . در بهمن 88 مامور به خدمت به يک وزارت خانه شده ام که قاون مديريت خدمات کشوري در آن لحاظ شده است و لي در زمان انتقال و صدور حکم کارگزيني ( رسمي ) حقوق من 100000 ريال کاهش پيدا کرد و کسي هم جوابگو نيست و به اداره قبلي هم تا يک سال نمي توانم برگردم . تکليف چيست ؟ خواهشمند است راهنمائي بفرمائيد .
40
8
ح ج
کساني که در سال 88 استخدام شده اند حقوق بسيار پاييني نسبت به پرسنلي که قبل از اين سال پيماني شده اند دارند حال چندي از پرسنل دانشگاه ما از 5 تا 15 سال سابقه کار با قرارداد کار معين داشته اند که سوابق انها قابل لحاظ مي باشد ودر سال88 استخدام پيماني شده اند حقوق شان با توجه به قانون خدمات کشوري بسيار پايين شده است ايا تفاوت تطبيق براي اين افراد قابل لحاظ است يانه خواهشمند است توضيح دهيد تا حق اين افراد ضايع نگردد-کارگزيني
134
11
م.ع
باعرض سلام
حقوق مستخدمين سالهاي88 به بعدتفاوت چشمگيري نسبت به حقوق مستخدمين سالهاي قبل دارد.ايا ايين نامه هاي اجرايي براي رفع اين مشکل در دست تهيه است؟
165
5
مصطفي فهيمي
آياکسانيکه سه ماه به بالا درجبهه بودن شامل بندوجدول شماره4خدمات دولتي مي باشند
53
6
محمد محمدي
چرا بقيه آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري تهيه و ابلاغ نمي شود؟ تفاوت بسيار زيادي بين مستخدمين سال88 و مستخدمين 87 به قبل است !!!!!
172
1
لعيا ميزبان
با سلام و احترام
لطفا در خصوص چگونگي بهره مندي از مزاياي مدارك تحصيلي با ارزش استخدامي (معادل ارشد)همچون قبل تاكيد فرمائيد تا حق اين كاركنان از بين نرود
49
6
رامين داراب پور
باسلم ودعاي خير
اي کاش اين مزايا به طور اتوماتيک وبا تاييدفرمانده اقدام مي شد
8
0
معصومه طراح
با اهداءسلام و تحيات
نظر به اينکه سوالات و ابهامات مطروحه نسبت به قانون مبحوث عنه در اذهان اکثر مشمولين قانون فوق ميباشد خواهشمند هست پاسخها را براي
کليه ي کاربران به نمايش بگذاريد.
15
2
علي اوجاقي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
68
4
رسول سياه کمري
با سلام در خصوص چگونگي محاسبه گروه ارفاقي بسيج در قانون خدمات کشوري توضيح دهيد.
84
16
علي توکلي
با سلام
لطفاً در مورد ايين نامه نحوه نقل و انتقال کارمندان پيماني به سازمانهاي ديگر راهنمايي بفرمائيد.
41
11
عادل آگاه
1-در اين قانون توجهي به وضعيت همترازان هيات علمي نشده است 2- در خصوص مديراني كه در آينده ممكن است در پست مديريتي خود نباشند پيش بيني نشده است چون اگر امتياز مديريت آنها حذف شود نسبت به سال قبل حقوق كمتري دريافت مي كنند اين مورد در اداره ما پيش آمده است
27
7
رسول سياه کمري
با سلام
چرا در قانون خدمات کشوري به گروه ارفاقي بسيج توجهي نشده است ؟در صورت امکان اگر گروه اعطا ميشود راهنمايي بفرمائيد.
با تشکر
65
11
علي زمانيان
با سلام متاسفانه همه ساله ما کارکنان شيفتي با ناعدالتي روبرو هستيم .ضعف قانون در مورد شيفتهاي شب،تعطيلات رسمي وغير رسمي و جديدأ ماه رمضان، موجب دلسردي ما کارکنان دولت شده است .دقيقا 182 ساعت در ماه کار کرده،اين درحالي است که کارکنان اداري درماه رمضان 120 ساعت ودرماه فروردين130 ساعت کار کرده و در ماههاي ديگر تعطيلات از ساعت کاري آنها کم ميشود.خواهشمند است بررسي نماييد.
30
6
محمد علي اوچي
با سلام
من کارمند رسمي دانشکده پزشکي (همتراز هيات علمي) دانشگاه علوم پزشکي تبريز هستم. در سال قبل 150 هزار تومان به دليل رتبه اول کنکور کارشناسي ارشدم فوق العاده ويژه نخبگي دريافت مي کردم که از ابتداي سال 1388 و پس از اجراي قانون مديريت خدمات اداري حذف شده و حقوق من حتي از سال قبل هم 30 هزار تومان کمتر شده است که اين امر باعث بروز مشکلات مالي براي من و خانواده ام شده است. در مورد سرنوشت "تصويب نامه شماره 17814/ت 30987هـ مورخ 12/7/1383 هيات وزيران موضوع آئين نامه جذب ونگهداري نيروي انساني نخبه" در دانشگاه کسي به من جوابي نداد. ضمناً در قانون مديريت خدمات اداري هيچ تفاوتي بين يک همتراز هيات علمي و يک کارشناس وجود ندارد؟ لطفاً به اين دو سوال جواب دهيد.
48
8
جمالي
سلام. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده موضوع فوق العاده نخبگي مصوبه سال 83 هيات وزيران با آمدن قانون خدمات کشوري منتفي است!! اين يک امتياز هم که ما نخبگان داشتيم از بين رفت!! لطفا رسيدگي کنيد. ممنون
9
5
يزداني آراني حسن
باسلام : اينجانب با بيش از 28سال سابقه تابع صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي در طول خدمت باستناد ايين نامه تنظيم حقوق ودستمزد مشمول كسور بيمه بوده ام بااجراي قانون مديريت خدمات و عدم توجه به مادتين 101و102 كه كليه كاركنان را تابع قانون تامين اجتماعي دانسته اقدام به عدم كسر حق بيمه از اضافه كار نموده كه موجب كاهش دريافتي من در زمان بازنشستگي خواهد گردديد در اين ميان تامين اجتماعي سود خواهد برد وكاركنان دولت كه با مكانيزم فوق حق بيمه پرداخت نموده اند ضرر خواهند كرد خواهشمند است دستور رسيدگي وپاسخ صادر گردد ( يكي از چند هزار نفركاركنان شركت / سازمان شيلات ايران)
24
2
فرشيد همتي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟
]چرا سازمان حفاظت محيط زيست به اين قانون عمل نمي کند؟
18
3
مهين خشوعي
اينجانبه در تاريخ1/5/88 با 30سال خدمت (خدمات كشوري) بازنشسته ميشوم بمن گفته اند كه اضافه كاري جزء پاداش سنوات محاسبه نمي شود در حاليكه طي اين 30سال اضافه كاري شامل كسر ماليات بوده حالا چطور بعد از اين همه سال خدمت اضافه كاري شامل پاداش سنوات نشود خواهشمند است هر چه سريعتر جواب مرا بدهيد
43
11
بارانزهي
با تشكراز سايت دولت.خواهشمنداست در خصوص 2مورد اينجانب را راهنمايي فرماييد .1.ايا در خصوص حق سرپرستي تمهيدي در قانون مديريت خدمات كشوري انديشده شده و به دستگاههاي مزبور ابلاغ شده2.در خصوص افرادي كه مدارك غير مرتبط با رشته شغلي شان دارند چكا ر بايد بكنند ايا بايد طبق قانون قانون قبلي حقوق ومزايا مدرك پايين را دريافت كنند خواهشمنداست راهنمايي بفرماييد.
29
2
مهران حيدري
آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟
17
2
رضا منتظري
با عرض سلام وخسته نباشيد.
خواهشمند است نسبت به تعيين تكليف كارمندان قراردادي ادارات وسازمانها كه حداقل 30% كاركنان هر اداره اي را تشكيل مي دهند نظر مساعدي نماييد.
24
0
محمد رضا زينلي
:: موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
6
1
علي حسيني
بسمه تعالي

قابل توجه رياست محترم جمهوري و همکاران محترم پزشک عمومي و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين نظام
مديريت خدمات کشوري تير خلاص به جامعه پزشکان
سلام
چندي است آئين نامه اجرايي لايحه مديريت خدمات کشوري ابلاغ گرديده که با خواندن آن به دلايل زير مشخص مي شود که تير خلاصي به جامعه پزشکي خصوصا پزشکان عمومي است و کاملا مغرضانه تدوين و بغض نسبت به پزشکان عمومي در آن مشهود است:
1. در همه جا مدرک دکتراي حرفه اي با 300واحد دانشگاهي عليرغم همه مسئوليت ها و حساسيت ها و استرس ها معادل فوق ليسانس با حداکثر180واحد دانشگاهي درنظر گرفته شده است؟ که هم از نظر مالي و هم از نظر اجتماعي نابودي تاريخي پزشکي عمومي است.
2. اختلاف امتياز مدرک ديپلم با دکتراي پزشکي هزار امتياز است. اگر فردي بعد از ديپلم يا فوق ديپلم به استخدام دولت در آيد مي تواند در طول 7سال با توجه به سابقه و کسب رتبه و کسب ديگر مزايا که به هر حال به کارمند مي رسد امتيازات خود را به بيش از يک پزشک برساند پس کسي که همزمان به جاي تحصيلات به دنبال استخدام رفته نه تنها نباخته است بلکه بعد از استخدام آن پزشک در مقايسه با آن پزشک از مزاياي به مراتب بالاتري برخوردار شده و همچنين از 7سال سابقه کاري و 7سال بازنشستگي زودتر ، بيشتر برخوردار شده جدا از اينکه در زماني که ديگري بدون حقوق و مزايا درس مي خوانده او از حقوق و مزايا برخوردار بوده است. پس درس خواندن در اين قانون شده ضرر مطلق.
3. امتياز عضو هيئت مديره شرکت دولتي بودن يا مدير يک اداره بودن به بيش از 6000امتياز مي رسد و با توجه به اختلاف هزار امتيازي ديپلم با دکتراي پزشکي ارزش عضو هيئت مديره شرکت دولتي بودن يا مدير يک اداره بودن 6 برابر مدرک دکتراي پزشکي ارزش دارد؟؟؟؟؟؟
4. عليرغم اينکه هيچ ماده اي از قانون اجرايي نشده يک سال قبل از اجرا دستور داده شد فوق العاده محروميت از مطب پزشکان از حقوق حذف شود که بعضي ادارات از بودجه خود دادند و برخي قطع نمودند. اين مقدمه اي است که حقوق پزشک رسما پائين بيايد و در زمان اجرا هر چقدر به پزشکان حقوق داده شد به عنوان افزايش حقوق اعلام شود در حاليکه در مقايسه با زماني که فوق العاده محروميت مطب مي گرقتند و با در نظر گرفتن تورم حقوق پزشکان کاهش خواهد يافت. در ثاني بايد پرسيد کدام قسمت از قانون مديريت خدمات کشوري اجرا شده بود که در ابتدا عجولانه فوق العاده مطب حذف شد؟؟؟ اينجاست که مي گويم بغض نسبت به پزشکان در کار بوده است.
5. عليرغم اينکه قرار بود اين قانون طوري باشد که در دستگاههاي مختلف حقوق يک فرد با مدرک و کار مشابه يکي باشد ولي در ابتداي کار در جايي که مجبور شده اند ضريب 1.1براي رسته هاي بهداشت و درمان بگذارند رسته هاي بهداشت و درمان غير وزارت بهداشت را استثنا نموده اند و از همينک هدف اصلي قانون را باطل نموده و همچنين نوعي جدايي بين اين نيروهاي پزشکي و عدم همراهي و درک متقابل را پايه گذاري نموده اند. اين سنتي است که چند سال است باب شده که رسته هاي بهداشت و درمان وزارت بهداشت را ازبقيه رسته هاي بهداشت و درمان ارگانهاي ديگر با کار دقيقا مشابه جدا مي کنند.
6. در اين قانون از فوق العاده مطب و..... خبري نيست. البته هست ولي از حکم حذف شده و به اختيار ادارات و در صورت داشتن اعتبار است که اولا ادارا از اعتبار خود نمي دهند و ثانيا در بازنشستگي و ... بي اثر مي شود. پس خيلي ظريف حذف شده.
7. در اين قانون عليرغم همه تحصيلات شما و.... در ابتداي خدمت و يا بعد از سالها شمارا به عنوان کارمند ساده مبتدي و..... در نظر مي گيرند و حاضر نيستند به شما عنوان و مزاياي کارشناس ارشد يا خبره يا زبده بدهند. آنجاست که شما مي بينيد زماني که شما شبانه روزي بدون هيچ حقوق و مزايايي درس مي خوانديد آن دوست فوق ديپلم کارشناس ارشد و خبره و... شده و مزايايش را مي گرفته و شما کارمند ساده ايد.
8. زماني که قانون اجرا شد لطفا حقوق و مزاياي خود را در زماني که فوق العاده مطب مي گرفتيد در نظر بگيريد و ميزان تورم را به حقوق اضافه کنيد مطمئن باشيد باخته ايد.
9. باور بفرمائيد آدم بدبيني نيستم ولي اگر ببينيم قبل از تدوين هر آئين نامه اي ابتدا دستور حذف فوق العاده مطب داده شد و در انتها مدرک پزشک عمومي معادل فوق ليسانس شد و حتي پاداش ها و مرخصي مناطق محروم حذف شد و فعلا هم سختي کار و حق جذب مناطق محروم و ... در نظر گرفته شده بسيار پائين تر از مبالغي است که قبلا پرداخت مي شده مي فهميم که تدوين کننده هاي آئين نامه جدا از کينه داشتن نسبت به پزشکان پشت ميز نشيناني هستند که يا مديران رده بالا هستند يا اميدوار به بدست آوردن پست هاي بالا چرا که هر چقدر توي سر پزشکان و کارکنان مناطق محروم و يا داراي سختي کار زده اند ده ها برابر امتياز براي پست هاي مديرکلي و عضو هيئت مديره شرکت هاي دولتي بودن قائل شده اند که يک نوع پست رفت در اين جهان امروزي و توجه نکردن به تخصص و علم و بها دادن به روابط اداري و .... مي باشد. آيا مي دانيد اگر يک پارتي داشته باشيد چقدر راحت عضو هيئت مديره شرکت دولتي مي شويد و شايد سالي يک بار همه جلسه نرويد و يا معاون مديرکل بشويد حالا مدرک و تحصيلات داشته باشيد يا نه؟ پس چرا عمر خود را در دانشگاه بگذرانيد؟؟
10. همکاران محترم پزشک: من از زمان فارغ التحصيلي و شروع به کار در دستگاه دولتي هميشه آرزو داشته ام مجبور نبودم دو سه جا کار کنم تا فرصتي براي مطالعه و بروز رساني معلومات پزشکي ام داشته باشم و يا اينقدر درآمد داشتم تا بتوانم با خيال راحت يک کتاب رفرنس مانند هاريسون و ..... را بگيرم و بخوانم ولي با اين سيستم امکان ندارد و اين مشکلي است که مطمئنا شما داريد و ضرر آن را در نهايت جامعه مي برد. از شما ميخواهم اين مطالب را به گوش ديگر همکاران برسانيد.
11. از همکاران محترم پزشک و نمايندگان محترم مجلس مي خواهم که پزشکي اين مملکت را از تحقير و توهين و بالطبع سلامتي جامعه را دريابند و از نظام پزشکي هيچ نمي خواهيم چرا که اگر بخواهند کاري هم بکنند نمي توانند ما را درک کننند و از نظر آنها ما پزشکان عمومي فقط منبع درآمد سازمان هستيم.
منتظر نظرات شما
42
12
مهران حسين زاده
مسئولين محترم تكليف اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در شهرداري ها مشخص نشده از طرفي براي شهرداري ضريبي مشخص نكرده اند مگر كاركنان شهرداريها كارمند نيستند ، زحمت نمي كشند چرا به فكرشان نيستيد لطفا اگر اقدامي كرده ايد اطلاع رساني كنيد حداقل دل گرم باشيم
41
4
آريا رضائي
با سلام با اجراي ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوريي در خصوص نحوه برخوردبا اخذ رشوه در دستگاهاي اجرائي تکليف آيين نامه پيشگيري ومبارزه با رشوه در دستگاهاي اجرايي مصوبه شماره (73377/ت530374-22/12/1383)هيات وزيران و پرداخت فوق العاده ويژه مصوبه مذکور به جه صورت خواهد شد؟آيا مصوبه مذکور کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند؟
10
6
علي ورقاني
تکليف بقيه قانون خدمات کشوري چيست؟
بخصوص قسمت مرتبط با خصوصي سازي و وضعيت کارمندان(مثلا ماده 21)
12
2
جواد محمدي
موضوع آيين نامه جذب و نگهداري نخبگان مصوب هيات وزيران شماره 17814/ت30987ه مورخ 12/7/1383 در قانون خدمات کشوري چگونه اعمال مي شود؟ تسهيلات و مزاياي حقوقي نخبگان چطور محاسبه مي شود؟
24
4
م-ع
سلام عليكم رياست محترم جمهور
قانون خدمات كشوري رادربانك ملي ايران نميخواهنداجرائي نمايند
خواهشمنداست دستورفرمائيدرسيدگي گردد
15
0
محمدجسين پدرپور
عالي
6
8
زهرا خزاعي
با سلام
نمي دانم در حاليکه قرار است حقوق ارديبهشت ماه کارکنان بر اساس قانون خدمات کشوري پرداخت شود . چرا آيين نامه آن به طور دقيق درج نشده .مثلا ماده 1 فصل يکم فاقد جدول شماره يک است.
آيا اين جز اين است که دستگاهها براي اجرا ملزم باشند کارکنان سازمان مديريت منحل شده را دعوت نمايند تا در ازاي دريافت پاداشي غير قانوني راه اجرا را براي دستگاهها توضيح دهند!
با عرض معذرت در طول آيين نامه موارد مشابه و مبهم بسيار است که باعث ارسال اين يادداشت شده است
زهرا خزاعي
کارشناس اداري و مالي با 38 سال سابقه خدمت
44
12