نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 178652    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۴/۱۰  ساعت ۱۲ : ۴۴

نتایج نهایی آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى به تفکیک استان ها (6)

( مازندران ، مرکزی ، هرمزگان ، همدان ،یزد )
ستاد انتخابات کشور نتایج نهایی آراء دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را به تفکیک آرای هر یک از 4 نامزد ریاست جمهوری در همه استانها و شهرستانهای سراسر کشور منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از مجموع 39165191 رای ماخوذه محمود احمدی نژاد با 24527516 معادل 62 و 63 صدم درصد اکثریت مطلق آرا را کسب کرد و به عنوان رییس جمهور منتخب برگزیده شد.

همچنین میرحسین موسوی خامنه با 13216411 رای معادل 33و75 صدم ارا ماخوذه، محسن رضایی با 678240 رای معادل یک و 73 صدم درصد و مهدی کروبی با 333635 رای معادل 85 صدم درصد آرا ماخوذه را کسب کردند.
 

مازندران

شهرستان

احمدی نژاد

رضایی

کروبی

موسوی

کل آرای ماخوذه

باطله ماخوذه

آرای صحیح

آمل

147636

2248

756

67257

219757

1860

217897

بابل

206649

3293

1292

85385

299161

2542

296619

بابلسر

53391

1106

387

26298

81874

692

81182

بهشهر

68257

817

364

29930

100190

822

99368

تنكابن

82634

1205

832

54047

139663

945

138718

جويبار

33117

370

514

11005

45377

371

45006

چالوس

50253

847

1201

32363

85339

675

84664

رامسر

27526

485

186

20750

49422

475

48947

ساري

211712

3554

1680

98376

317768

2446

315322

سواد كوه

35103

410

163

8741

44689

272

44417

فريدونكنار

25040

423

213

9062

35040

302

34738

قائم شهر

124211

1954

1048

51519

180685

1953

178732

گلوگاه

19148

127

97

7659

27200

169

27031

محمود آباد

45979

641

148

16986

64209

455

63754

نكا

55704

559

407

13518

70651

463

70188

نور

51639

779

261

24330

77571

562

77009

نوشهر

51258

769

501

28147

81242

567

80675

1289257

19587

10050

585373

1919838

15571

1904267

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مركزي

شهرستان

احمدی نژاد

رضایی

کروبی

موسوی

کل آرای ماخوذه

باطله ماخوذه

آرای صحیح

آشتيان

9410

183

30

2431

12206

152

12054

اراك

210321

5489

2434

96853

319014

3917

315097

تفرش

25835

269

60

6311

32739

264

32475

خمين

55298

782

693

13588

71004

643

70361

خنداب

29764

219

133

3822

34181

243

33938

دليجان

19489

246

172

7564

27746

275

27471

زرنديه

29381