نسخه موبایل آر اس اس
کد خبر : 178943    
زمان مخابره : ۱۳۸۸/۴/۲۲  ساعت ۱۰ : ۲۲

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ابلاغ شد

سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذکور در آن اداره می‌شود
دولت با هدف اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر آن هیات دولت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح را ابلاغ كرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس اين اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که در اجرای ماده (174) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ایجاد گردیده است براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند. 

بر اين اساس ، سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و طبق این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مذکور در آن اداره می‌شود.

ماده چهارم این اساسنامه نیز تصریح کرده است كه شرکتـها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نـیروهای مسلح که فـعالیت آنها در راستای اهداف سـازمان است به پیشنـهاد وزیر دفاع و پشتـیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیرمجموعه سازمان با رعایـت قوانین و مقـررات مربوط ملحق می‌شوند.همچـنین در صورت ضرورت و در قالب قوانین و مقررات مربوط، شرکتها و مؤسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی ایجاد می‌مي شوند.
 
بر اين اساس، مشمولین خدمات سازمان کارکنان نیروهای مسلح (ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و سازمانهای تابعه و وابسته به آنها اعم از پایور، پیمانی، وظیفه، بسیجی ویژه و نیز بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و عائله تحت تکفل آنها و مستمری‌بگیران را در بر مي گيرد. 

بر اساس اين اساسنامه،مدت فعالیت سازمان نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. سازمان مجاز است در تهران و سایر مناطق کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد كند و سازمان با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، هماهنگی، برنامه‌ریزی، اجرا، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت زیرمجموعه‌های خود را برعهده دارد و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا وظایف و اختیاراتي چون تأمین خدمات اجتماعی (تأمین نیازهای اساسی و رفاهی مشمولین خدمات سازمان در موارد محوله به سازمان با توجه به بند یکم اصل چهل و سوم قانون جمهوری اسلامی ایران اساسی) ،انجام کلیه امور بیمه‌ای و خدمات درمانی مربوط به نیروهای مسلح ، انجام امور مربوط به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران ، استفاده از ظرفیت و توان درمانی و خدمات کشور بر اساس طرحهای مصوب نیروهای مسلح، انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان و صندوقهای تابعه،  انجام فعالیتهای حمایتی، امدادی و مشاوره‌ای در چارچوب اساسنامه سازمان،  جمع‌آوری کلیه کسورات قانونی اعم از سهم بیمه شده و سهم دولت و اعتبارات و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری (فعالیت اقتصادی) با رعایت سهم هر صندوق و بهره‌برداری از آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و حمایت و پشتیبانی از کانونهای بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب اهداف این اساسنامه را بر عهده خواهد داشت.
 
بر اساس اين اساسنامه،سازمان می‌تواند اعضاء بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عائله تحت تکفل آنها را با تعیین اولویت خصوصاً اولویت سابقه حضور در جبهه و عضویت فعال چنانچه تحت پوشـش بیمه دیگری نباشند با دریافت حق بیمه مناسب به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

فصل سوم نیز به ارکان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخته که در ماده یازدهم ارکان سازمان شامل شورای عالی ،هیئت مدیره ،مدیرعامل و  بازرس (حسابرس) مي باشد و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی نیروهای مسلح را نيز  وزیر دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح (رییس شورا) ،رییس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون وی ، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران یا معاون وی ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا معاون وی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا جانشین وی ، وزیر دفاع و تأمین اجتماعی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (دبیر شورا) تشكيل مي دهد.

بر اين اساس ،جلسات عادی شورای عالی سالیانه دو بار تشکیل می‌گردد و در موارد ضروری به‌صورت فوق‌العاده توسط رییس شورا و بنا به درخواست هر یک از اعضای شورا و هیئت‌مدیره یا بازرس قانونی با تصویب رییس شورا تشکیل خواهد شد.

ماده پانزدهم نیز تصویب خط‌مشی‌ها و راهبردهای کلی سازمان و واحدهای وابسته در چارچوب تدابیر و سیاستهای ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا و اساسنامه سازمان، بررسی و تصویب ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاریها و دریافت تسهیلات، اعتبارات، تضمین‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه، تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان، بررسی و تصویب آیین‌نامه مالی، معاملاتی برای سازمان و زیرمجموعه‌ها برابر قوانین و مقررات، رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان، پیشنهاد اصلاح اساسنامه سازمان جهت سیر مراحل تصویب، تصویب ایجاد یا انحلال شرکتها یا موسسات زیرمجموعه‌ و تصویب اساسنامه آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس (حسابرس) بنا به پیشنهاد رییس شورا و تعیین میزان حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادهای ارایه شده از سوی هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مندرج در این اساسنامه، تعیین نوع و میزان خدمات برای مشمولین و تعیین نحوه و میزان و نوع خدمات قابل ارایه به کارکنان قراردادی، پیمانی، وظیفه و بسیجیان را از جمله وظایف و اختیارات اعضای شورای عالی این سازمان عنوان کرده است.

بر اساس اين اساسنامه،اجرای تصمیمات و مصوبات شورای‌عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها،بررسی، تایید یا تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها، پیشنهادها، گزارشها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به شورای‌عالی ارایه شود، بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس و شورای ‌عالی، بررسی و تأیید ساختار شرکتهای زیرمجموعه جهت سیر مراحل تصویب، بررسی و تأیید پیشنهاد مدیرعامل در خصوص تشکیلات تفصیلی سازمان در چارچوب سیاستهای کلی مصوب جهت سیر مراحل تصویب، تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تصویب کلیه دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای‌عالی، پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای‌عالی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط، بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری و فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای‌عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه،پیشنهاد تصویب و اصلاح اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه را از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیرع سازمان ذکر کرده است.

تبصره اول همین ماده تصریح می کند كه هیـئت‌مدیره به اتفـاق آراء می‌تواند برخـی از اختـیارات خود را با مسئـولیت خـود به مدیرعامل تفویـض نماید. ایـن واگـذاری رافـع مسئـولیت هیئت‌مدیره نمی‌باشد و هیئت‌مدیره با رعایت مصوبات شورای ‌عالی و مفاد این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تامین اهداف آن می‌باشد و اتخاذ تصمیم درخصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای‌عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل می‌باشد. 

بر اين اساس، مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ اموال و دارایی و منافع سازمان و نماینده قانونی آن در مقابل مقامات، مؤسسات، مراجع رسمی و قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

ماده بیست و یکم نیز، اجرای مصوبات شورای‌عالی و هیئت‌مدیره، تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، صورتها و گزارش‌های مالی و عملکرد سازمان به شورای‌عالی و ارایه سایر مواردی که باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد،نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و قضایی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر و در صورت لزوم ارجاع به داوری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت‌مدیره (در چارچوب اختیارات و ضوابطی که شورای‌عالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در این‌ گونه موارد تعیین می‌کند)، ارایه پیشنهاد درخصوص طرحها، برنامه‌ها، بودجه، روشها، تصمیمات و گزارشها، آیین‌نامه‌ها و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب تقدیم هیئت‌مدیره شود، استفاده از خدمات مشاوره‌ای و تخصصی اشخاص حقوقی و حقیقی با پرداخت حق‌الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت‌مدیره و نظارت بر حسن اجرای فعالیت زیرمجموعه‌های سازمان با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی، نظارت بر قراردادها و تطبیق کلیه فعالیتهای آنها با قوانین و مقررات جاری و طرحها و برنامه‌های مصوب و ارایه گزارش به‌هیئت‌مدیره را وظایف و اختیارات مدیر عامل سازمان عنوان کرده است.

فصل چهارم این اساسنامه به منابع مالی و سایر امور سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخته که در ماده بیست و سوم، کسور بازنشستگی و حق بیمه‌ها اعم از سهم دولت و سهم بیمه شده، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها و سرمایه‌پذیری و فعالیتهای بیمه‌ای ،کمک‌های دولت، عواید، تسهیلات و اعتباراتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود، هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور،دیون دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، اموال و دارایی‌های منتزع شده از سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و سایر منابعی که حسب مورد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد را از جمله منابع مالی سازمان ذکر کرده است. 

بر اين اساس، کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادهای سازمان با امضاء مدیرعامل سازمان و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر خواهد بود و در زیرمجموعه‌های سازمان نیز مطابق مفاد اساسنامه مربوط اقدام می‌شود و سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد. حسابهای مالی سازمان در موعد مقرر بسته می‌شود و ترازنامه و گزارش مالی سازمان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به شورای‌عالی ارایه می‌گردد.
 
اين اساسنامه از سوي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
:کلیدواژه ها