نسخه آزمایشی

«کاج» جوانان را به بازار کار وصل می کند

جزئیات طرح کارانه اشتغال جوانان( کاج) اع...

توسعه مراکز فرهنگی در دولت یازدهم/ بازگشت تعادل به عرصه فرهن...

مهدی  شیخ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گف...

رشد کیفی دانشگاه‌ها در دولت یازدهم/ آموزش زبان کردی و ترکی ...

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گ...